ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง

  นักเก็ตปูบีโบ้

รหัสสินค้า: 2017

รายละเอียดสินค้า

น้ำหนัก
-  กรัม
 
จำนวน
12 ชิ้นต่อถุง
 

ราคา
65 บาท

จุดจำหน่าย

   

ข้อมูลสินค้าโดยสังเขป

เกี่ยวกับสินค้า