ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง

  ขนมจีบปลาบีโบ้

รหัสสินค้า: 2005

รายละเอียดสินค้า

น้ำหนัก
-  กรัม
 
จำนวน
20 ชิ้นต่อถุง
 

ราคา
70 บาท

จุดจำหน่าย

     

ข้อมูลสินค้าโดยสังเขป

เกี่ยวกับสินค้า